SFUL


Licencia pilota lietajúceho športového zariadenia

Definícia výrazu lietajúce športové zariadenie:

Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Dopravným úradom Slovenskej republiky  v súlade s týmto zákonom.

Podmienky:

LŠZ - Lietajúce športové zariadenie

 • uchádzač dovŕšil vek 16 rokov
 • úspešne absolvuje zdravotnú prehliadku u povereného lekára.
 • absolvuje teoretickú výučbu v našej škole v rozsahu 80 hodín.
 • absolvuje praktickú výučbu s profesionálnymi inštruktormi podľa schválenej osnovy v rozsahu minimálne 25 letových hodín.
 • absolvuje úspešne záverečnú teoretickú skúšku. pozostávajúcu z odborných predmetov na SFUL Lučenec.
 • absolvuje úspešne záverečnú praktickú skúšku s inšpektorom SFUL.
 • získa oprávnenie radiofonistu na Telekomunikačnom úrade SR.

Každý záujemca o výcvik pod SFUL musí byť členom Slovenskej Federácie Ultraľahkého lietania. (www.sful.sk)

Obsah výcvikového programu:

 • časový priebeh a postupnosť výcviku (fáza za fázou)
 • zoznam štandardných cvičení v nadväznosti na získavané teoretické vedomosti a postupnosť výcviku

Každé letové cvičenie je trojfázové:

 • predletová príprava (briefing) – 1.fáza
 • letový výcvik na LŠZ-ML – 2.fáza
 • poletový rozbor (debriefing) -3.fáza

Každá fáza musí byť vykonaná v potrebnom rozsahu tak, aby bol zabezpečený súlad so schválenými osnovami.
Teoretická príprava
Frekventant musí absolvovať teoretickú prípravu a úspešné preskúšanie z leteckého práva, znalosti o lietadlách všeobecne, letovej prevádzky a plánovania, ľudskej výkonnosti a obmedzení, meteorológie, navigácie, prevádzkových postupov, základov lietania a korešpondencie

Letový výcvik musí zahŕňať časti:

 • predletová činnosť
 • letisková prevádzka
 • riadenie LŠZ-ML
 • let pri kritických rýchlostiach
 • let za sťažených podmienok
 • riešenie núdzových situácií
 • navigačné lety
 • pristátia do obmedzených priestorovPS AVIATION
© Všetky práva vyhradené - www.psaviation.sk
Kontakt
Phone +421 905 100 651
Mail info@psaviation.sk
Web www.psaviation.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT Grandiosoft - tvorba web stránok