PPL (A)


PPL(A) Private pilot license - Súkromný pilot lietadiel

Výcvik na získanie licencie súkromného pilota PPL(A)

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

Vstupné požiadavky:

Minimálny vek 17 rokov
Zdravotná prehliadka min. II. triedy

Priebeh výcviku

Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti je predpísané absolvovať minimálne 80 vyučovacích hodín a praktický výcvik pozostáva zo 45 letových hodín. Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.
Piloti - študenti počas lietania využívajú rádiovú komunikáciu na leteckých frekvenciách, preto je potrebné, aby získali osvedčenie rádiooperátora (RO).

Táto skúška pozostáva z predmetov:

  • telekomunikačný zákon
  • rádio a elektrotechnika
  • telekomunikačná prevádzka
  • rádiokomunikačné predpisy

Skúšku neabsolvujú len uchádzači, ktorí tento preukaz už vlastnia.

Získaná kvalifikácia

Po ukončení výcviku žiak absolvuje záverečné preskúšanie na Leteckom úrade SR a získa preukaz spôsobilosti súkromného pilota (Private Pilot Licence).
Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre súkromné účely.

Výcvik na získanie kvalifikácie VFR NOC

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie VFR NOC je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR NOC.

Vstupné požiadavky:

  • platná licencia PPL(A)
  • nálet: min 50 hod z toho 25 ako PIC
  • zdravotná prehliadka min. II. triedy

Priebeh výcviku

Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 5 letových hodín.
Získaná kvalifikácia:
Po ukončení výcviku je absolvent oprávnený lietať v noci za podmienok viditeľnosti zeme - VFR NOC.

Výcvik na získanie a obnovu triednej kvalifikácie – SEP(L)

Cieľom výcviku je naučiť uchádzača lietať bezpečne a efektívne, podľa pravidiel pre lety VFR na SEP.

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku:

Platná zdravotná spôsobilosť 2. trieda

Priebeh výcviku

Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.

Výcvik sa skladá z:

  • základného letového výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota - PPL (A) na jednopilotných jednomotorových letúnoch (SE SPA).
  • letový výcvik za účelom získania a obnovy typovej alebo triednej kvalifikácie na iný typ jednopilotného jednomotorového letúna (SE SPA).PS AVIATION
© Všetky práva vyhradené - www.psaviation.sk
Kontakt
Phone +421 905 100 651
Mail info@psaviation.sk
Web www.psaviation.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT Grandiosoft - tvorba web stránok